Alt Til Badeværelset

Persondatapolitik for Alt Til Badeværelset ApS

Introduktion

Velkommen til Alt Til Badeværelset ApS’s persondatapolitik. Vi er dedikerede til at beskytte og respektere dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).

Dataansvarlig
Alt Til Badeværelset ApS

CVR-nummer: 40027505
Adresse: Gammel Køge Landevej 236D, 2650 Hvidovre
E-mail: info@alttilbadevaerelset.dk
Telefon: +45 30 50 88 77


Formål og Retsgrundlag for Behandling
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At levere vores produkter og tjenester til dig.
 • At holde dig opdateret om nyheder, produkter og tjenester.
 • At overholde juridiske forpligtelser.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er baseret på:

 • Dit samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Opfyldelse af en kontrakt (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Overholdelse af en juridisk forpligtelse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c).
 • Legitime interesser (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

 

Kategorier af Personoplysninger
Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail).
 • Særlige oplysninger (f.eks. betalingsoplysninger ved behov).
 • Oplysninger om dine køb og interaktioner med os.

Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger opbevares kun, så længe det er nødvendigt for de formål, hvortil de er indsamlet, eller så længe vi er forpligtet til at opbevare dem i henhold til lovgivning. For eksempel opbevarer vi økonomiske data i 5 år i henhold til bogføringsloven.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

Ret til indsigt: Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
Ret til berigtigelse: Du kan få urigtige personoplysninger rettet.
Ret til sletning: Du kan få slettet dine personoplysninger, medmindre vi er juridisk forpligtet til at beholde dem.
Ret til begrænsning: Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
Ret til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
Ret til dataportabilitet: Du kan få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.


Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til:

 • Eksterne samarbejdspartnere og databehandlere, herunder it-leverandører og leverandører af betalingsløsninger.
 • Offentlige myndigheder, hvis vi er juridisk forpligtet til det.

Sikkerhed
Vi tager passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab, ændring eller destruktion.

Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside for at forbedre brugeroplevelsen. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os:

Lasse Hilliger

E-mail: info@alttilbadevaerelset.dk

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: www.datatilsynet.dk
Ændringer til Denne Persondatapolitik
Vi forbeholder os ret til at opdatere denne persondatapolitik løbende for at afspejle ændringer i vores praksis og juridiske forpligtelser. Ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Denne persondatapolitik er gældende fra dags dato.